Beoordelaars en procedure

Uw aanvraag komt terecht bij het secretariaat van de Commissie Maatschappelijke Cohesie. De commissie bestaat uit zeven personen die allen een categorie onder hun verantwoordelijkheid hebben.

U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen. volgt mogelijk een verzoek om nadere informatie of een uitnodiging voor een gesprek.

Voldoet uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden, dan krijgt u daarvan per mail bericht.

Zijn alle gegevens binnen, dan beoordeelt de subcommissie waaronder uw aanvraag valt of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel of behoefte aan meer uitleg neemt de persoon verantwoordelijk voor de subcommissie, contact met u op. Er kan worden gevraagd het programma aan te passen.

Elke aanvraag voor een verblijf op Landgoed Noorderheide die binnen de doelstellingen valt, wordt eerst binnen de Commissie Maatschappelijke Cohesie beoordeeld. Na uitwerking van een projectvoorstel en een eventuele goedkeuring gedragen door de hele commissie wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds voor definitief akkoord.

Zowel de Commissie Maatschappelijke Cohesie als de Stichting Elise Mathilde hebben de bevoegdheid om bij de definitieve toekenning de voorwaarden van de aanvraag te wegen en daarbij af te wijken van één of meerdere van deze voorwaarden.

Na toekenning kunnen specifiekere afspraken m.b.t. uw verblijf gemaakt worden met de beheerders van Landgoed Noorderheide.

Zie verder:

 

 


Foto's Accommodatie


Foto's Interieur