Maatschappelijk

Stichting Elise Mathilde Fonds stelt Landgoed Noorderheide “om niet” ter beschikking aan instellingen die er een activiteit organiseren waarvan de verwachting op langere termijn is dat de uitwerking ervan bijdraagt aan de maatschappelijke cohesie in Nederland.

Dit kunnen zijn:

  • Instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, statutair gevestigd zijn in Nederland, hun activiteiten in Nederland ontplooien en zo min mogelijk bezoldigde bestuursleden en medewerkers hebben.
  • Personen en instellingen die zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Zie verder:

 

 


Foto's Accommodatie


Foto's Interieur